AM Logistic AB

Mitt namn är Mattias Abrahamsson och mitt företag heter AM Logistic AB. Bolaget bedriver transporter med inriktning på Benelux och norra Frankrike till Norge och Sverige. Sedan 2015 bedriver vi även inrikestransporter främst i Norra Skåne, Göteborg och Bohuslän.

Vår fordonspark består idag av fyra bilar och släp samt sex trailers varav merparten är Mega Trailers.

Det finns många duktiga aktörer på marknaden inom transportsektorn, men min erfarenhet är att globaliseringen har gjort att de tappat närheten till kunden. AM Logistic AB tar nya marknadsandelar hela tiden p.g.a. bolagets sätt att arbeta gentemot marknaden.

Med mina 25 års erfarenhet från transportbranschen och den kompetens och utbildning jag besitter kan vi tillföra våra kunder nya erfarenheter. Vi har under åren byggt upp ett värdefullt kontaktnät inom transportvärlden som används för att skapa förutsättningar för våra kunder att öka sina marknadsandelar gentemot konkurrenter.