Våra visioner

Vår strävan är att arbeta med miljövänliga och transportlogistiska lösningar för att skapa kostnadseffektiva transporter för våra kunder.

Kvalitet och leveranssäkerhet är viktiga stolpar i vår organisation. Genom vår certifiering (ISO 9000, ISO 14000 och ISO 18000) kommer vi att säkerställa att kvaliteten efterföljs och att vi ständigt arbetar med förbättringar inom vår organisation och hos våra kunder, så vi därigenom skapar en win/win-effekt.

Våra mål

  • Att basera varje affärskontakt på ömsesidiga förväntningar om hög standard på såväl transporttjänster som affärsetik.
  • Att arbeta med rätt kommunikation och information till och från kund, då detta är A och O för hållbara transporttjänster.
  • Att erbjuda en flexibel transportlösning för våra kunder med hög leveransäkerhet.
  • Att genom vår lyhördhet och engagemang skapa ett mervärde för dig som kund.
  • Att värna om våra kunder genom att hålla vad vi lovat och leverera med högsta kvalitet.